// sole.fig DFZ w,F=do.DFZ || {}v DFZ.CFG "appkeyf:"695047889","appid":640784,"site_id":937,)channelf:"gx;a"domainf:"gx.com.cn/comp\/","site_a"taf:"gx;a"site_cn_a"taf:"\u5e7f\u897f\u7ad9;a"site_provincnt:"\u5357\u5b81;a"site_provincn_pinyinf:"nannJ,i"a"site_roun_datnt:"926/-10-05";o: art_gid":"3574611155";oe.cn/b_ugid":"d2f-32b8-4a04-8971-139143b30648"><\/1c;oma img{tp://",a\/\wscrmg.cn/cj/d\/sc_9263_v1.0\/other\/addc_sbs_begi /> <,"provincnt:45,)city":1,"old_pid":1402," /> _ranktp://",a\/\wgx.com.cn/comp\/i");e.\/217\/0000\/0000\/2";e.id," /> _rank/bg.tp://",a\/\wtop.nena.com.cn/js/8\w3s\/GetToprameLl l.php?tn,#channel=other&tn,#"textday&tn,#n.p=fc[igx_addc_suda&tn,#"017=today&tn,#show_num=10&tn,#-bott=DESCd,"tttj_flagf:"gx_tttjd,"ydph_flagf:"gx_ydphd,"tptj_flagf:"gx_tptjd,"sptj_flagf:"gx_sptjd,"cnxh_flagf:"gx_cnxh"}a //DFZ.CFG.addcid="nt.os-fh8421962.shtm"v DFZ.CFG.addcid="nt.os-fh8421962.shtm"v DFZ.CFG.entUrl ://gx.sina.com.cn/zimeiti/2017-11-14/detail-ifynstfh8421962.shtml" /> < // // // // //=http://stora3.ormg.cn/cj/dfz/dfz_ncms9262utlopaaye; }on /sc SINA_____

SINA_____?修改为各站象址|ia="http://news.mail.com.cn/js/ouc="lrgev="_blankt>邮箱ipa>|ia="http:cript"> /:;t classc1i__laou//<退出ipa> /:;t classc1i__lainf>用户登录ipa>|ia="http:cript"> /:;t classc1i_reg">注册ipa>pt> $((mg.caon w,F=do.mg.caon || [])(aK)}}{});ipt> 广西_新ipa> > ia="http://news.na.com.cn/zimeiti/2017-ul ll" /> <>自媒体ipa> > 页u/diveiINA_u/diveiu/divei pdiv classc1wraphea pdiv classc1conteci dins classc1mg.caontehtmlAad-pdpsc1PDPS000000051960"pt> $((mg.caon w,F=do.mg.caon || [])(aK)}}{});ipt> //js异步加载管理 v1.1.0 eval(ion(){varp,a,c,k,e,rure=ion(){varc an aK.sac<62?'':e}p="utIomrc/62)))+((c=c%62)>35?S(aJ,i.fromCt="Co(a(c+29):cwerS(aJ,i(36)ur;.na'0'.replace;0,cut=0aKwe)}e(c--)r[e(c)]=k[c];k=[ion(){vare an aK.sur[e]||e}];i=ion(){var an aK.s'[4-9abfgj-vx-zA-R]'};c=1};we)}e(c--).nak[c])p=p.replace;ate(RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);n""}re p}('(9r ab w=g,dment,s=navu=\'1.1.0\',7={},j=0,cbkLen=0;5(w.k){5(w.k.u>=u){o};7=w.k.K();j=7.j};b addEv}}v=9(x,B,C){5(x.L ax.L("()t+B,C)}max.addEv}}vLl lener)B,C,;funcu}};9 M(a,D,s ab l=dteElement("script");e.srcl."text/javascript" src=;5(s al.s=s}cl.N=l.y=9r a5(!g.E||g.E=="loaded"||g.E=="nentletst){5aD DD()}cl.N=l.y=null;l=p="entNo(a.remove(e)}fula a;l=D+ay+;b h=dtementsByTagName("head")[0].appe;h.insertBefore(l,h.first(e)}f)};b v=9r4,a){g.4=4;g.ay+;g.6=[]};vocol?""tex={f:\'O\',y:9r ai.f=\'F\';b zar uP(b, /sc,"//intertja.cja.com.ja./ouopea/lpiutlowb /sc,"//interaina.com.cn/js/87/201409261076//205/sg.c_ibib_la,:hove,qqmb,n:hove,kahove001&java=c,"//interd3.com.cn/js/oui");e./6//2061/0301/zhongsh{zh;i+wenye /sc,"//interpfp.com.cn/js/oui");e./6//2061/0514047zhongsh{wang3.mg./sc,"//interd2.com.cn/js/oud1: nons/buttva/ol?W=s.A/sc,"//interpfp.com.cn/js/ou/201409263/0620/fash{va00_300x500 /sc,"//interp.tanxcn")/ex?i=mm_15890324_2192376_11153435c,"//interd5.com.cn/js/ou;")ong/xian: a/taobao0827A/sc,"//interpfpip.com.cn/js/ouipA/sc,"//interpfp.com.cn/js/oupfpain/info/res_1267A/sc,"//interpfp.com.cn/js/oupfpain/res.over/res.over_1267_20081023A/sc,"//inter3.ormg.cn/cj/dfunicol/pub/suda_m_v629A/sc]; ar aO=0, 竟有这样一个“莲花小镇” 你去过吗?" /> dp classc1source-"017"><{ di>11-14/deta 16:56ipt di>州新闻网ipt di>评论(人参与)ipa> SINA_____

SINA_________ib_la" SINA_________ipa> SINA_________ipa> SINA_________ipa> SINA_____pUDA0 /:;t classc1curtehtmlA 14p="16">A-ipa>ia="http:cript"> /:;t htmlA 14p="18">Aipa>i/diveiINA_u/diveiINA_udiv classc1le_erwe-code main-codehea SI S i pdiv classc1n/c_wrapper">< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/crawl-11-11114/t6FF-fh84hev6068.sh /> < alt=""><{ di classc1n/c_iptio">  11-1年11月14日上午,竟区政府召开旅游媒体推介会,详细介绍了竟区旅游资源及旅游业发展情况对重点对中国•竟有朋小镇” 你旅游项目进行了介。  中国•竟有朋小镇” 你项目以国家5A级旅游景区为标准莲托竟有朋独特象水田园风貌和下伦万亩双季小现代冊业观光示范区莲小村、下伦荷主题公园和酒壶休闲中心为主要建设内容对伸和拓展荷产业链,终将项目建设成为以化为核心,集风情” 体验 、冊业观光、休闲度假、康体养生、智学养老、乡愁民宿、禅养、化体验于“旅游综合景区对成后将成为桂中独具特色休闲旅游新地标、化新名片对对竟区推动新型城 化建设、带动冊业产业发展等方面提供新方向。  小镇” 到是什么子象/> 下面编为详细介绍~  1、小镇” ·小村le> rong>

  小村占地309亩,“以水墨尽为主题,融合中国古典建筑、_新特色建筑元素、林艺术、水体化、民俗化、化,特色 业、特色旅游商品业、住宅、生养老医疗服务于“特色旅游风情” 。< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/crawl-11-11114/PyDU-fh84hev6068.24 /> < alt="2、下伦荷景区"><{ di classc1n/c_iptio">2、下伦荷景区  下伦荷主题公园占地677亩,主要由一轴五区组成对主要观景游览轴、接待服务区、塘景观游览核心区、冊耕 体验区、化展示区、民宿客栈区。< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/crawl-11-11114/1LCw-fh8421962.s114 /> < alt="3、酒壶休闲中心"><{ di classc1n/c_iptio">3、酒壶休闲中心  酒壶休闲中心占地x 0;亩:由一心三区组成对酒壶园风光体验中心、生养老休闲度假区、生态高效冊业示范区、休闲运动区。< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/crawl-11-11114/siNY-fh84hev6068.34 /> < alt="4、小镇” 项目建设强调多重旅游深度体验。"><{ di classc1n/c_iptio">4、小镇” 项目建设强调多重旅游深度体验。  独特风情购物体验、热烈象乐休闲体验、迷人象、水、塘观景体验、美味可口特色餐饮体验、亲切而新奇民风民俗体验、宜人气候下象老养生体验,一定会给游客带来不一丹感受。< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/crawl-11-11114/sYva-fh84hev6068.55 /> < alt="除此之外,竟还有_新第一特色乡村休闲绿道——竟朲乡约·你骑行绿道。"><{ di classc1n/c_iptio">除此之外,竟还有_新第一特色乡村休闲绿道——竟朲乡约·你骑行绿道。  该骑行绿道规划建设23.3公里,途经竟区成团 、朋 、进德 三 15村屯象林、河流、冊田、园、村庄。首期以戈茶路口为起点,经茶、上龙、波照、良水屯,后来到中国美田园——朋下伦花塘月色现代特色冊业(核心)示范区。< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/crawl-11-11114/ODGa-fh8421962.s297.pn < alt="看到一丹美景,⍟非常心动~"><{ di classc1n/c_iptio">看到一丹美景,⍟非常心动~  朎来小镇” 对“旅游龙企业和核心景点为支撑,辐射带动整莉朋片区发展全域旅游综合体,促进旅游+冊业、旅游+电商、旅游+化艺术等产业融合发展示范区重新定义竟旅游业象展重新塑造竟旅游形象,小镇” 将成为竟旅游亮丽象片(记者 李书厚)ippea a a pUDA页左価矩二维码 /判断开关s--> a pdiv classc1addc_: axin_erbegin: bot tc">

le> rong>< verhttp:" classc1erbegipictr="1px"'258px'ht: 8px"'258px'> aINA_u/diveiINA_udiv classc1le_erwe-footerr: bot" var $pdiv classc1fl" .over=":32px!300pxht:32px!40pxh overflowen!impo;f> SINA_____

SINA_________<{ di classc1f SINA_________ /:;t classc1bdc_tmg.c"_ ],k)="微博"> ipa> SINA_________ /:;t classc1bdc_: axinfehtmlAnmbc1: axinfe ],k)="微"> ipa> /:;t classc1bdc_:hovefe ],k)="qq空间"> ipa> SINA_________ /:;t classc1bdc_n:hovefe ],k)="人人"> ipa> SINA_________<{ di classc1bdc_more">iar $INA_INA_u/diveiINA_INA_u/diveiINA_INA_udiv classc1fr le_erwe-tag">标签:竟ipa>ia="http://news.sbotch.com.cn/js/ou?from=Of("#_hotword&c=ates&q=%C1%AB%BB%A8c="lrgev="_blankt>小ipa>ia="http://news.sbotch.com.cn/js/ou?from=Of("#_hotword&c=ates&q=%D0%A1%D5%F2c="lrgev="_blankt>” ipa>ia="http://news.sbotch.com.cn/js/ou?from=Of("#_hotword&c=ates&q=%BA%C9%C1%ABc="lrgev="_blankt>荷ipa>i/diveiINA_u/diveiu/divei pdiv classc1discuss-spanr>H=0;afz_cmtE_ctali= fals;ipt> < verhttp://storaaimg.cn/defaugx/11-10118/M4xb-fxzqnkq9600956 /> < ],k)="< alt=""/>

爱_新iph4>

心系_新,为而来 广西_新ipa> SINA_________

首価顾iph3> SINA_________pdiv classc1select_afz_9264hea /:;t classc1select_btnf>ipa> SINA_________________pul classc1o" con_ul lhea 首 SINA_____________________pliehtmlAvalu=c1atesfehtmlAfolott="<>新闻 SINA_________________ SINA_________p/diveiINA_INA_INA_________pinpue=5bc1datnpicker" classc1inpue-html"="text/java" Eledonly="Eledonlyf valu=c1载入中,请稍候..."> SINA_________pdiv classc1select_afz_9264hea /:;t classc1select_btnf>ipa> SINA_________________pul classc1o" con_ul lhea SINA_____________________pliehtmlAvalu=c1anr>9:00 SINA_____________________pliehtmlAvalu=c1pnr>21:00 SINA_________________ SINA_________p/diveiINA_INA_INA_p/diveiINA_INA_INA_pdl classc1site-linkhea
广西方站p/dhea ddd classc1fri.md<广西连ipa> | 广西林ipa> | 广苏州ipa> | 广黑龙ipa> | 广西蒙古ipa> | // et="utf="utf-8="http://storagebsha.e.cn/bs/87b/buttvaLite /s#.over=-1&ugid=d2f-32b8-4a04-8971-139143b30648"> // et="utf="utf-8="http://storagebsha.e.cn/bs/87b/b.cn/bC0 /sc // 5bc1bdccn/b_jsfehtmlt/jtexttools" >ept> // 5bc1bdccell_/sc (ion(){varexports a exports.bdc_le.fig // ippkey "snsKeyf:_ SIN'tmg.c'e;'3840460260', SIN'tqq'e;'', SIN't163'e;'', SIN'tsohu'e;'' SINA_}, // @: art 5b IN'wbUid':'3574611155', 'sbotchPic':;func < ent.creatementsByTaById(1bdccell_/sc)=D+ai= ://storabdn/de.cn/bsbaidu.n")/c.bsha/tloicell_v2 自媒体ipt di>ia="http:" "lrgev="_blankt>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/11-10118/u69A-fxzqnkq9601176 /> < ],k)="< alt=""/>ipa>it di>爱_新ipt di>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/11-10118/M4xb-fxzqnkq9600956 /> < ],k)="< alt=""/>

爱_新iph4>

心系_新,为而来ia="http:" "lrgev="_blankt>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/vIi7-fxzqnip1693916.JPG< ],k)="< alt=""/>ipa>it di>南宁最潮人ipt di>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/j8eM-fxzqxhc0051725 /> < ],k)="< alt=""/>

宁最潮人iph4>

不追随潮流,引领潮流。我们专注本地生活,掘口潮店,荐时尚潮人对玩的、特、时尚、新奇都可以在这里找到!ia="http://news.mp.: axin.qq.n")/c?__biz=MzI0MDI2NDg3MA==&mid=d247485265&idx=1&sn=1badbe08ee20d6731d4f817efe56503b&chksm=e91c3498de6bbd8ee08795645e10efc95444768ce25819d5e902v93264976a27c833658ba159#rd" "lrgev="_blankt>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/5hWX-fxzqxhc0050928.JPG< ],k)="< alt=""/>ipa>it di>南宁热跑团ipt di>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/JMUZ-fxzqnim4949615 /> < ],k)="< alt=""/>

宁热跑团iph4>

集结宁跑步圈跑友,_懍宁跑步化!ia="http:" "lrgev="_blankt>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/CwrI-fxzqnim4949027.JPG< ],k)="< alt=""/>ipa>it di>丰收社ipt di>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/gvQ9-fxzqxhc0051765 /> < ],k)="< alt=""/>

丰收社iph4>

_新冊特优产品宣传_懹台、_新电商企业展示平台、_新电商培训平台ia="http:" "lrgev="_blankt>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/sNI4-fxzqnkq9626299.JPG< ],k)="< alt=""/>ipa>it di>私游家ipt di>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10118/ZOUj-fxzqnip17307sh /> < ],k)="< alt=""/>

私游家iph4>

小众精品旅游荐时尚玩的深度自助游。ia="http:" "lrgev="_blankt>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10120/g_V0-fxzuswr3917406 /> < ],k)="< alt=""/>ipa>it di>鲜南宁ipt di>< verhttp://storaaimg.cn/defaugx/transspan/11-10120/AfXF-fxzuswq2943820 /> < ],k)="< alt=""/>

鲜南宁iph4>

【有态度象市生活】鲜南宁每一天“吃喝玩乐精选带过现不一丹南宁。做最靠的本地吃喝玩乐精选荐 (ion(){var a //动态更新顶部导航、侧头条、说、频、部.in>.fl')";e.iahtmlwerp_;e.i ; }; .nahtmlwerp_n aru_;e.i //erpnav_n aru $('.nav-nue}etE')";e.iahtmlwerp_n aru_;e.i ; }; .nahtmlw-colo_tttj_;e.i //erutiao $('#tvLl l')";e.iahtmlw-colo_tttj_;e.i ; }; .nahtmlw-colo_tushuo_;e.i //eushuo $('#tsLl l')";e.iahtmlw-colo_tushuo_;e.i ; }; .nahtmlw-colo_video_;e.i //shipin $('.video-ll l')";e.iahtmlw-colo_video_;e.i ; }; .nahtmlwfuot_ $(ion(){var a $('#wx_: _ p { .ww_ul l dl dl')";over( fon(){ $(this).ndxt().showtTa }, fon(){ $(this).ndxt().;ide(); } ; }Ta ipt> ipt type> INA_(ion(){va (d, s, id) a Sa="Sc, ni= etementsByTagName("headsrppe; S Sif (dtementsByTaById(id)) n""}re; INA_____ci= eteElement("scrisTa SINA_s.idi= ida SINA_s.setAttraruget'et="utf', 'utf-8'Ta SINA_s.D+ai= '//d' + Math.floor(0 + Math.random() * (9 - 0 + 1)) + '.com.cn/js/ou;")ong/zh")ou/sg.caon/n"lease/sg.caon /s'; ________a=p="entNo(a.insertBefore(c, nTa S})tent,s=nav 't type'v 'tg.caon-t type'Ta S(mg.caon w,F=do.mg.caon || [])(aK)}}{});